Stavby Jan Vlček

  • Během své 30 ti leté praxe ve stavebnictví v oblasti řízení a vedení staveb od stupně dílovedoucího, stavbyvedoucího, hlavního stavbyvedoucího, resp. vedoucího výrobního střediska stavební firmy Průmstav Praha, jsem získal zkušenosti s řízením malých, středních i velkých staveb průmyslové či bytové výstavby, i s projektovou a rozpočtovou dokumentací, s jednáním s různými dodavateli stavební výroby,jednání se stavebními úřady.